Så förhindrar man smittspridning med en autoklav

Det är antagligen ingen överraskning att man inom vården är väldigt medveten om hygien. Om man ska förhindra smittspridning och infektioner måste man försäkra sig om att vårdutrustning och miljöer är sterila. Det har länge varit ett viktigt fokusområde inom vården och är ett steg i ledet för att hålla oss friska när vi är inlagda på sjukhuset.

Om man istället ignorerar det här skulle sjukhus och vårdcentraler vara otroligt farliga platser. Många sjuka har ett nedsatt immunförsvar, öppna sår och liknande omständigheter som gör det enklare att bli sjuk genom en infektion. Det är där en autoklav kommer in.

En autoklav är en typ av tryckkokare

Autoklav är ett ord som de flesta antagligen inte är bekanta med. Det är faktiskt en typ av tryckkokare som man använder inom vården. Idén är också väldigt enkel. Inuti autoklaven höjs temperaturen till cirka 130 grader. Du steriliserar alltså med mättad vattenånga under ett övertryck, enkelt förklarat.

Det här är inte bara det mest effektiva sättet för att sterilisera sjukvårdsinstrument, det är också ett miljövänligt alternativ och en ganska snabb metod. Du kan själv bestämma hur snabbt det ska gå med hjälp av temperaturinställningarna på en autoklav från https://www.ad-medical.se/produktkategori/autoklaver/. 121 grader innebär en väntetid på cirka 15 minuter, men om man höjer temperaturen till 134 grader tar det bara 3 minuter. Det här är perfekt då vårdpersonalen kan ställa in den efter behov.

Krävs utbildning för att använda en autoklav på rätt sätt

Om du har sett en autoklav vet du också att de ser ganska enkla ut. Det betyder däremot inte att vem som helst kan hantera en autoklav. Det är en maskin som ska försäkra vården om att utrustningen är ordentligt steriliserad och det krävs därför ordentlig kunskap och noggranna rutiner för att allting ska gå rätt till.

Det är ledningen för en vårdcentral som ansvarar för att allting ska gå rätt till och att personalen som använder autoklaven har rätt kunskaper. Det är så viktigt att rutinerna är framtagna på ett bra sätt att man till och med brukar rekommendera att mindre vårdenheter skickar all sin utrustning till ett steriltekniskt labb på ett sjukhus för sterilisering. Det här försäkrar att allting sköts på rätt sätt och att man inte utsätter människor för fara på grund av bristande resurser eller kunskap.

En autoklav ska bland annat rengöras en gång i veckan. Det här gör man med ett milt rengöringsmedel och det är viktigt att medlet tvättas bort ordentligt innan man sedan använder sin autoklav igen. Det handlar alltså inte bara om att man ska använda maskinen rätt, man måste också sköta rengöringen på rätt sätt. Om man tar hand om autoklaven rätt räcker det faktiskt med avjoniserat vatten för att rengöra den. Rengöringsmedel krävs bara vid specifika tillfällen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *