Hur används desinfektionsutrustning?

Desinfektionstutrustning är apparater som används för effektiv desinfektion av exempelvis instrument inom sjukvården. Utrustning som snabbt (inom några minuter) kan sterilisera så att instrumenten återigen kan användas.

Ett par vägar är:

Diskdesinfektion

Diskdesinfektion innebär tre moment. Först skölj, sedan diskning och till sist värmedesinfektion. Detta är desinfektionsutrustning som även kan ha inbyggt torkningsfunktion.

Processen tar ca 50 minuter vilket alltså är betydligt längre än vid användning av exempelvis en autoklav där processtiden kan vara ner till 3 minuter.

En nackdel med denna typ av desinfektionsutrustning är att inte porösa material kan steriliseras. Därmed kan metoden för tandblekning inte användas på skumplast och textilier.

A-O värde för denna typ är 600. Utifrån värdet kan man räkna ut processtiden i förhållande till värmen. I detta fall innebär det exempelvis 80 grader och 10 minuter alternativt 90 grader och 60 sekunder.

Spoldesinfektion

Spoldesinfektion är betydligt snabbare än diskdesinfektion. Här tar processen ett par minuter. I korthet innebär det att sköljning och desinfektion genomförs med fuktig värme. Metoden används bland annat inom vården för exempelvis handfat, bäcken och hinkar. Det är däremot inte en metod som passar för instrument. I likhet med diskdesinfektion kan inte porösa material användas med denna metod.

A-O värde för denna typ är 60. Vid 80 grader ska rengöring ske i 1 minut och vid 90 grader räcker 60 sekunder.

Autoklav

Den desinfektionsutrustning som är allra vanligast på ett sjukhus är autoklav. Fördelen är flera mot metoderna ovan.

För det första kan en autoklav även användas för sterilisering av porösa material. Det kan varken spol- eller diskdesinfektion användas till. För att en autoklav ska kunna användas för denna sterilisering krävs det däremot att den är B-klassad. Är det en N-klassad autoklav kan den enbart hantera solida instrument och saker.

Sterilisering sker genom att mättad och torr ånga skapas med en värme på minst 121 grader. Beroende på hur varm ångan är behöver sterilisering ske olika lång tid. Vid 121 grader krävs 15 minuter men bara genom att höja till 134 grader kan processtiden minskas till 3 minuter. De två stora fördelarna med denna desinfektionsutrustning är alltså:

  • Kan sterilisera materia som inte vissa andra metoder kan hantera
  • Kan sterilisera på bara någon minut

Utöver den ovan nämnda metoderna finns ytterligare desinfektionsutrustning som kan användas. Vilken metod som bör väljas beror främst på vilket material som saken består av. Dessutom spelar behovet av hastighet in. Går det bra med 50 minuter eller behöver tiden pressas till 3 minuter?