Hantverkarna som måste bokas om köket ska byggas om

Personer som väljer att göra en köksrenovering på egen hand behöver generellt ändå hjälp av hantverkare vid vissa moment. Enda gången som hantverkare inte alls behövs anlitas är av personer som har mycket goda kunskaper inom snickeri, VVS samt är auktoriserad elektriker. Vilka hantverkare är det som hjälps åt vid en köksrenovering?

Snickaren

Snickaren är den hantverkare som gör mest arbete vid en köksrenovering. Detta förutsatt att hela köket ska bytas ut alternativt om det enbart är nya luckor, beslag och inredning. Det är även snickaren som konsulteras vid behov av ombyggnation av enstaka hyllor, byte av bänkskiva och liknande arbeten.

Det är inte ovanligt att en snickare på köksrenoveringstockholmslän.se erbjuder sig att ta hela ansvaret för renoveringen, dvs se till att övriga hantverkare blir anlitade och arbetet utfört. De blir därmed även projektledare.

Elektrikern

Personer som är händiga kan spara stora belopp på att göra sin köksrenovering själv istället för att anlita VVS-kunniga hantverkare, snickare och målare. Detta arbete får en privatperson utföra själv utan krav på behörighet. När det kommer till el finns däremot lagkrav på att auktoriserad elektriker måste anlitas. Det spelar därmed ingen roll om privatpersonen anser sig ha kunskap – arbetet ska utföras av en elektriker.

Elektrikerns jobb inom en köksrenovering är generellt liten. Men självklart beror det på om nuvarande installationer ska vara kvar eller om flera nya installationer ska ske.

Skulle arbetet utföras på egen hand kan det innebära en olaglig installation vilket både ökar risken för brand samt att försäkringsbolaget eventuellt inte ger ersättning vid skada.

VVS

VVS är allt arbete som sker med vatten, värme och avlopp. Även om det inte finns något lagkrav på att kompetent personal måste anlitas så är det en stark rekommendation. Om dessa hantverkare är med och bidrar vid en köksrenovering bör kunden alltid kräva intyg på utfört arbete. Ett vanligt intyg är Säker Vatten som innebär att hantverkarna följer branschens riktlinjer. Därmed finns även intyg att visa både försäkringsbolag och mäklare.

Målare

Målare anlitas inte alltid vid en köksrenovering. Det beror helt på hur stora ytor som ska målas och vad behovet är. Ett billigare alternativ, mot att byta ut hela köket, är att måla om luckorna. Om målare anlitas för detta tar de ner luckorna och sprutmålar dem i egen verkstad varpå de monteras tillbaka. Men de kan även genomföra arbeten på plats i bostaden om detta behövs. I likhet med arbete som utförs av andra hantverkare bör resultatet generellt bli bättre än om det utförts av en privatperson.