Försäkringar som täcker för vattenskador

Då en badrumsrenovering ofta kostar upp mot 100 000 kr är det viktigt att ha försäkringar som täcker vid eventuella vattenskador. Vilka alternativ finns och vad ger försäkringarna för ersättning?

Villaförsäkringen

Personer som bor i villa bör alltid ha en villaförsäkring. Försäkringen täcker skador som uppstår på boendet. Det är även vanligt att en hem- och villaförsäkring tecknas vilket är därmed kombinerar en vanlig hemförsäkring med försäkring för bostaden.

Villaförsäkringen kan täcka kostnaden för en badrumsrenovering i det fall som vattenskada har uppstått i ett badrum som byggts enligt branschstandard. Samtliga försäkringsbolag är noga med att påpeka att ersättning kan minskas, eller inte ges alls, om det är en badrumsrenovering som inte följer dessa regler.

Hantverkarens försäkring

Om en hantverkare anlitas för att genomföra en badrumsrenovering bör kunden alltid först kontrollera att försäkring finns samt hur lång garanti som ges. Detta ska finnas skriftligt då det annars är omöjligt att bevisa vad som sagts i frågan.

Bostadsrättsförsäkring

Om en badrumsrenovering ska ske inom en bostadsrättsförening är första steget att kontakta styrelsen i denna förening. Detta för att få veta om föreningen står för vissa delar av kostnaden hos badrumsrenoveringstockholmslän.se samt var ansvarsgränsen går mellan ägaren av bostadsrätten och föreningen.

Den som bor i en bostadsrätt bör alltid ha en bostadsrättsförsäkring. Vissa föreningar väljer att teckna denna kollektivt för att därmed vara säkra på att samtliga inom föreningen har detta försäkringsskydd.

Sker en vattenskada täcker generellt föreningens försäkring men den boende får betala en hög självrisk. Det är denna självrisk som bostadsrättsförsäkringen täcker. (Lite enkelt förklarat). Men det finns även vattenskador som hemförsäkringen täcker.

Tidigare ägares försäkring

Om en person köper ett hus och kort därefter upptäcker en vattenskada kan det, i vissa fall, vara tidigare ägarens ansvar. Frågan blir då om detta ska klassas som dolt fel eller inte.

Skulle det visa sig att tidigare ägaren visste om detta, men undvikit att säga det, kan det absolut hamna på den personens ansvar. Frågor kring tidigare ägares ansvar kan mäklare generellt svara på.

Täcker försäkringen allt?

Nej, oavsett vilka försäkringar som är tecknade så går det inte alltid att få ersättning.

  • Felaktig badrumsrenovering

Om en badrumsrenovering genomförs utan att branschregler följs kommer renoveringen inte klassas som fackmannamässigt utförd. Därmed har man frångått den säkerhet som följer genom att följa dessa regler. Med andra ord har personen varit oaktsam.

När en vattenskada uppstår kan undersökning ske av både material och byggnadsteknik. Anser försäkringsbolaget att arbetet inte har varit fackmannamässigt utfört kan de alltså neka ersättning.

Det bästa är därför att anlita hantverkare samt be om att få intyg på att renoveringen är utförd enligt den gällande standard.

  • Kraftigt oaktsam

Försäkringsbolagen kan även neka ersättning om personen anses ha agerat oaktsamt. Detta oavsett om det skett i samband med en badrumsrenovering eller allmänt. Skulle någon hacka med en spade i golvet och därmed skada golvet kan detta absolut klassas som oaktsamt. Om det därefter uppstår en vattenskada kommer personen själv få betala hela renoveringen.