Hur används desinfektionsutrustning?

Desinfektionstutrustning är apparater som används för effektiv desinfektion av exempelvis instrument inom sjukvården. Utrustning som snabbt (inom några minuter) kan sterilisera så att instrumenten återigen kan användas.

Ett par vägar är:

Diskdesinfektion

Diskdesinfektion innebär tre moment. Först skölj, sedan diskning och till sist värmedesinfektion. Detta är desinfektionsutrustning som även kan ha inbyggt torkningsfunktion.

Processen tar ca 50 minuter vilket alltså är betydligt längre än vid användning av exempelvis en autoklav där processtiden kan vara ner till 3 minuter. read more