Så förhindrar man smittspridning med en autoklav

Det är antagligen ingen överraskning att man inom vården är väldigt medveten om hygien. Om man ska förhindra smittspridning och infektioner måste man försäkra sig om att vårdutrustning och miljöer är sterila. Det har länge varit ett viktigt fokusområde inom vården och är ett steg i ledet för att hålla oss friska när vi är inlagda på sjukhuset.

Om man istället ignorerar det här skulle sjukhus och vårdcentraler vara otroligt farliga platser. Många sjuka har ett nedsatt immunförsvar, öppna sår och liknande omständigheter som gör det enklare att bli sjuk genom en infektion. Det är där en autoklav kommer in.

En autoklav är en typ av tryckkokare

Autoklav är ett ord som de flesta antagligen inte är bekanta med. Det är faktiskt en typ av tryckkokare som man använder inom vården. Idén är också väldigt enkel. Inuti autoklaven höjs temperaturen till cirka 130 grader. Du steriliserar alltså med mättad vattenånga under ett övertryck, enkelt förklarat.

Det här är inte bara det mest effektiva sättet för att sterilisera sjukvårdsinstrument, det är också ett miljövänligt alternativ och en ganska snabb metod. Du kan själv bestämma hur snabbt det ska gå med hjälp av temperaturinställningarna på en autoklav från https://www.ad-medical.se/produktkategori/autoklaver/. 121 grader innebär en väntetid på cirka 15 minuter, men om man höjer temperaturen till 134 grader tar det bara 3 minuter. Det här är perfekt då vårdpersonalen kan ställa in den efter behov.

Krävs utbildning för att använda en autoklav på rätt sätt

Om du har sett en autoklav vet du också att de ser ganska enkla ut. Det betyder däremot inte att vem som helst kan hantera en autoklav. Det är en maskin som ska försäkra vården om att utrustningen är ordentligt steriliserad och det krävs därför ordentlig kunskap och noggranna rutiner för att allting ska gå rätt till.

Det är ledningen för en vårdcentral som ansvarar för att allting ska gå rätt till och att personalen som använder autoklaven har rätt kunskaper. Det är så viktigt att rutinerna är framtagna på ett bra sätt att man till och med brukar rekommendera att mindre vårdenheter skickar all sin utrustning till ett steriltekniskt labb på ett sjukhus för sterilisering. Det här försäkrar att allting sköts på rätt sätt och att man inte utsätter människor för fara på grund av bristande resurser eller kunskap.

En autoklav ska bland annat rengöras en gång i veckan. Det här gör man med ett milt rengöringsmedel och det är viktigt att medlet tvättas bort ordentligt innan man sedan använder sin autoklav igen. Det handlar alltså inte bara om att man ska använda maskinen rätt, man måste också sköta rengöringen på rätt sätt. Om man tar hand om autoklaven rätt räcker det faktiskt med avjoniserat vatten för att rengöra den. Rengöringsmedel krävs bara vid specifika tillfällen.

Detta bör du tänka när du renoverar ditt badrum

Att renovera badrummet kan vara både roligt och ansträngande. Lite beroende på renoveringens omfattning rör det sig oftast om stora arbeten som kräver väsentliga ingrepp som i sin tur också medför ganska stora ekonomiska investeringar. Därför är det viktigt att renoveringen blir lyckad och för att säkerställa detta bör du se till att planera renoveringens olika steg noggrant innan processen drar igång.

Planritningen är A och O

Börja med att tänka igenom hur badrummet kommer att användas och av vem. Hur badrummet utformas beror till stor del på om det skall vara ett funktionellt badrum för en barnfamilj eller en avkopplande och lyxig plats för vuxna. Välj inredning och tvättmöjligheter I enlighet med detta. I många fall kan det vara bra att ta hjälp av proffs för att få till den ultimata utformningen av badrummet så att du kan utnyttja dess möjligheter till fullo.

Se över rör och avlopp

I samband med badrumsrenoveringen kan du behöva ta ställning till om även rör- och avloppssystem skall bytas ut. Detta beror naturligtvis på om du bor i lägenhet eller hus och hur gammal fastigheten är. Ibland är de befintliga rören i fullgott skick och det är endast ytskikten som behöver renoveras eller om hela systemet bör bytas. Ta hjälp av en erfaren rörmokare så kan de hjälpa dig att stämma av läget.

Välj auktoriserad personal

När det gäller badrum och våtutrymmen är det i Sverige lag på att vissa arbeten utförs av auktoriserade hantverkare. Detta för att badrummet skall uppföras i enlighet med rådande regelverk och därmed också omfattas av försäkringar om en skada skulle uppstå eller det blir ett läckage. Alltså är det viktigt att kontrollera att firman eller den hantverkare du använder dig av under renoveringen har rätt certifieringar för att få utföra arbetet. Detta gäller främst de vattentäta skikt som bör finnas i våtrum samt rördragningar av olika slag.

Jämför olika offerter

Tänk på att aldrig anlita första bästa hantverkare eller rörmokare som du stöter på. Vänd dig till flera olika aktörer och be dem ge dig ett estimat på hur mycket arbete renoveringen kommer att innefatta och till vilken kostnad för badrumsrenovering göteborg. Jämför de olika offerterna för att se vilken som verkar vara mest prisvärd. Allra bäst är det att vända sig till företag som rekommenderats av människor som du litar på och som själv har använts sig av denna aktörs tjänster och är nöjda med resultatet. På så sätt kan du lita på att hantverkarna är hederliga och kommer att utföra ett så bra arbete som bara möjligt i ditt badrum.

Hur används desinfektionsutrustning?

Desinfektionstutrustning är apparater som används för effektiv desinfektion av exempelvis instrument inom sjukvården. Utrustning som snabbt (inom några minuter) kan sterilisera så att instrumenten återigen kan användas.

Ett par vägar är:

Diskdesinfektion

Diskdesinfektion innebär tre moment. Först skölj, sedan diskning och till sist värmedesinfektion. Detta är desinfektionsutrustning som även kan ha inbyggt torkningsfunktion.

Processen tar ca 50 minuter vilket alltså är betydligt längre än vid användning av exempelvis en autoklav där processtiden kan vara ner till 3 minuter.

En nackdel med denna typ av desinfektionsutrustning är att inte porösa material kan steriliseras. Därmed kan metoden för tandblekning inte användas på skumplast och textilier.

A-O värde för denna typ är 600. Utifrån värdet kan man räkna ut processtiden i förhållande till värmen. I detta fall innebär det exempelvis 80 grader och 10 minuter alternativt 90 grader och 60 sekunder.

Spoldesinfektion

Spoldesinfektion är betydligt snabbare än diskdesinfektion. Här tar processen ett par minuter. I korthet innebär det att sköljning och desinfektion genomförs med fuktig värme. Metoden används bland annat inom vården för exempelvis handfat, bäcken och hinkar. Det är däremot inte en metod som passar för instrument. I likhet med diskdesinfektion kan inte porösa material användas med denna metod.

A-O värde för denna typ är 60. Vid 80 grader ska rengöring ske i 1 minut och vid 90 grader räcker 60 sekunder.

Autoklav

Den desinfektionsutrustning som är allra vanligast på ett sjukhus är autoklav. Fördelen är flera mot metoderna ovan.

För det första kan en autoklav även användas för sterilisering av porösa material. Det kan varken spol- eller diskdesinfektion användas till. För att en autoklav ska kunna användas för denna sterilisering krävs det däremot att den är B-klassad. Är det en N-klassad autoklav kan den enbart hantera solida instrument och saker.

Sterilisering sker genom att mättad och torr ånga skapas med en värme på minst 121 grader. Beroende på hur varm ångan är behöver sterilisering ske olika lång tid. Vid 121 grader krävs 15 minuter men bara genom att höja till 134 grader kan processtiden minskas till 3 minuter. De två stora fördelarna med denna desinfektionsutrustning är alltså:

  • Kan sterilisera materia som inte vissa andra metoder kan hantera
  • Kan sterilisera på bara någon minut

Utöver den ovan nämnda metoderna finns ytterligare desinfektionsutrustning som kan användas. Vilken metod som bör väljas beror främst på vilket material som saken består av. Dessutom spelar behovet av hastighet in. Går det bra med 50 minuter eller behöver tiden pressas till 3 minuter?

Försäkringar som täcker för vattenskador

Då en badrumsrenovering ofta kostar upp mot 100 000 kr är det viktigt att ha försäkringar som täcker vid eventuella vattenskador. Vilka alternativ finns och vad ger försäkringarna för ersättning?

Villaförsäkringen

Personer som bor i villa bör alltid ha en villaförsäkring. Försäkringen täcker skador som uppstår på boendet. Det är även vanligt att en hem- och villaförsäkring tecknas vilket är därmed kombinerar en vanlig hemförsäkring med försäkring för bostaden.

Villaförsäkringen kan täcka kostnaden för en badrumsrenovering i det fall som vattenskada har uppstått i ett badrum som byggts enligt branschstandard. Samtliga försäkringsbolag är noga med att påpeka att ersättning kan minskas, eller inte ges alls, om det är en badrumsrenovering som inte följer dessa regler.

Hantverkarens försäkring

Om en hantverkare anlitas för att genomföra en badrumsrenovering bör kunden alltid först kontrollera att försäkring finns samt hur lång garanti som ges. Detta ska finnas skriftligt då det annars är omöjligt att bevisa vad som sagts i frågan.

Bostadsrättsförsäkring

Om en badrumsrenovering ska ske inom en bostadsrättsförening är första steget att kontakta styrelsen i denna förening. Detta för att få veta om föreningen står för vissa delar av kostnaden hos badrumsrenoveringstockholmslän.se samt var ansvarsgränsen går mellan ägaren av bostadsrätten och föreningen.

Den som bor i en bostadsrätt bör alltid ha en bostadsrättsförsäkring. Vissa föreningar väljer att teckna denna kollektivt för att därmed vara säkra på att samtliga inom föreningen har detta försäkringsskydd.

Sker en vattenskada täcker generellt föreningens försäkring men den boende får betala en hög självrisk. Det är denna självrisk som bostadsrättsförsäkringen täcker. (Lite enkelt förklarat). Men det finns även vattenskador som hemförsäkringen täcker.

Tidigare ägares försäkring

Om en person köper ett hus och kort därefter upptäcker en vattenskada kan det, i vissa fall, vara tidigare ägarens ansvar. Frågan blir då om detta ska klassas som dolt fel eller inte.

Skulle det visa sig att tidigare ägaren visste om detta, men undvikit att säga det, kan det absolut hamna på den personens ansvar. Frågor kring tidigare ägares ansvar kan mäklare generellt svara på.

Täcker försäkringen allt?

Nej, oavsett vilka försäkringar som är tecknade så går det inte alltid att få ersättning.

  • Felaktig badrumsrenovering

Om en badrumsrenovering genomförs utan att branschregler följs kommer renoveringen inte klassas som fackmannamässigt utförd. Därmed har man frångått den säkerhet som följer genom att följa dessa regler. Med andra ord har personen varit oaktsam.

När en vattenskada uppstår kan undersökning ske av både material och byggnadsteknik. Anser försäkringsbolaget att arbetet inte har varit fackmannamässigt utfört kan de alltså neka ersättning.

Det bästa är därför att anlita hantverkare samt be om att få intyg på att renoveringen är utförd enligt den gällande standard.

  • Kraftigt oaktsam

Försäkringsbolagen kan även neka ersättning om personen anses ha agerat oaktsamt. Detta oavsett om det skett i samband med en badrumsrenovering eller allmänt. Skulle någon hacka med en spade i golvet och därmed skada golvet kan detta absolut klassas som oaktsamt. Om det därefter uppstår en vattenskada kommer personen själv få betala hela renoveringen.

Hantverkarna som måste bokas om köket ska byggas om

Personer som väljer att göra en köksrenovering på egen hand behöver generellt ändå hjälp av hantverkare vid vissa moment. Enda gången som hantverkare inte alls behövs anlitas är av personer som har mycket goda kunskaper inom snickeri, VVS samt är auktoriserad elektriker. Vilka hantverkare är det som hjälps åt vid en köksrenovering?

Snickaren

Snickaren är den hantverkare som gör mest arbete vid en köksrenovering. Detta förutsatt att hela köket ska bytas ut alternativt om det enbart är nya luckor, beslag och inredning. Det är även snickaren som konsulteras vid behov av ombyggnation av enstaka hyllor, byte av bänkskiva och liknande arbeten.

Det är inte ovanligt att en snickare på köksrenoveringstockholmslän.se erbjuder sig att ta hela ansvaret för renoveringen, dvs se till att övriga hantverkare blir anlitade och arbetet utfört. De blir därmed även projektledare.

Elektrikern

Personer som är händiga kan spara stora belopp på att göra sin köksrenovering själv istället för att anlita VVS-kunniga hantverkare, snickare och målare. Detta arbete får en privatperson utföra själv utan krav på behörighet. När det kommer till el finns däremot lagkrav på att auktoriserad elektriker måste anlitas. Det spelar därmed ingen roll om privatpersonen anser sig ha kunskap – arbetet ska utföras av en elektriker.

Elektrikerns jobb inom en köksrenovering är generellt liten. Men självklart beror det på om nuvarande installationer ska vara kvar eller om flera nya installationer ska ske.

Skulle arbetet utföras på egen hand kan det innebära en olaglig installation vilket både ökar risken för brand samt att försäkringsbolaget eventuellt inte ger ersättning vid skada.

VVS

VVS är allt arbete som sker med vatten, värme och avlopp. Även om det inte finns något lagkrav på att kompetent personal måste anlitas så är det en stark rekommendation. Om dessa hantverkare är med och bidrar vid en köksrenovering bör kunden alltid kräva intyg på utfört arbete. Ett vanligt intyg är Säker Vatten som innebär att hantverkarna följer branschens riktlinjer. Därmed finns även intyg att visa både försäkringsbolag och mäklare.

Målare

Målare anlitas inte alltid vid en köksrenovering. Det beror helt på hur stora ytor som ska målas och vad behovet är. Ett billigare alternativ, mot att byta ut hela köket, är att måla om luckorna. Om målare anlitas för detta tar de ner luckorna och sprutmålar dem i egen verkstad varpå de monteras tillbaka. Men de kan även genomföra arbeten på plats i bostaden om detta behövs. I likhet med arbete som utförs av andra hantverkare bör resultatet generellt bli bättre än om det utförts av en privatperson.

Att göra en mindre badrumsrenovering & köksrenovering

När man flyttar in i en ny bostad, eller om man bott ett tag på samma ställe kan köket vara ett av de ställen i huset som är mest slitet. Det är i regel en av de platser där man spenderar mest tid. Ett alternativ är att helrenovera hela köket men ibland räcker varken tid eller pengar till. Då kan man göra en mindre köksrenovering som trots allt kan göra en hel del i ett slitet kök.

Måla köksluckor

Genom att bara måla om köksluckorna kan man ge köket ett helt nytt utseende. Man får bort gamla fläckar, skador och om man dessutom byter knoppar på lådfronter och luckor innebär det ett än större lyft för köket. Att måla om luckor och att köpa nya knoppar behöver inte heller kosta speciellt mycket pengar. Kanske kan man till och med finna snygga knoppar på second hand?

Nya vitvaror

Kökets vitvaror kan slitas snabbt och för att hålla nere elkostnaden kan det vara klokt att byta ut dem om de är riktigt gamla. Nya vitvaror är också en sådan sak som snabbt förändrar hela kökets utseende. Vitvaror finns i flera färger och kan även döljas bakom köksluckor om man så vill.

Byt kran och blandare

Har man en läckande kran eller blandare i köket är det självklart att byta den ganska snart för att få en mindre vattenräkning. Det kan också finnas andra skäl till att man byter dem. Ett skäl kan vara att man vill kunna sätta in en diskmaskin i direkt anslutning till kranen. En annan anledning är helt enkelt att man funnit en kran som är snyggare. Att byta kran går att göra på egen hand men om man känner sig osäker är det klokt att anlita en rörmokare för att undvika eventuella vattenskador längre fram i tiden.

Ny förvaring gör mycket

Vanliga köksskåp i all ära, men i vissa fall räcker de inte till. Lite ny förvaring i form av hyllor, snygga korgar och liknande kan ge ett helt annat, organiserat intryck. Den nya förvaringen behöver inte vara dyr. Man kan på egen hand med enkla medel piffa upp glasburkar, plastlådor med mera.

Måla väggarna

Väggar i ett kök tenderar att fläckas ner ganska snabbt. Då kan man måla dem för att göra väggarna fräschare. Även kakel kan målas om det är slitet eller bara inte passar in i det nya, mer moderna köket.